Aanleveren kopij website


Fijn dat u wilt bijdragen aan de website. Om kopij snel te kunnen plaatsen, ontvangen wij kopij voor de website graag als volgt:

  • tekst, foto- en filmmateriaal en PDF bijlagen in aparte bestanden aanleveren. Indien een foto of film op een specifieke plaats in de tekst moet worden opgenomen, dan kan dit vet in de tekst worden aangegeven
  • verslagen niet in PDF, maar als platte tekst in Word (*.doc of *.docx) of met Kladblok
  • bestandsnaam bij voorkeur met naam en datum van evenement/ reisverslag/ e.d.
  • foto's in JPG formaat met maxiaal 800*533 pixels, foto's bij voorkeur de volgende bestandsnaam notatie hanteren: datumnotatie (jaar-maand-dag) met een korte omschrijving; bijvoorbeeld 20130520_WinnerclubWeekendBataviawerf
  • filmmateriaal wordt door de webmaster geplaatst op het Youtube kanaal van de Winnerclub en indien van toepassing ingesloten in de aangeleverde tekst.

U kunt de kopij per email aanleveren bij de webmaster.

WinnerClub

ofni.[antispam].@winnerclub.nl

Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.